top of page
world-map-png_edited_edited_edited.png
Banner5.png

Quản trị nguồn nhân lực

Vector 4.png
 • Thiết lập thông tin chấm công online nhanh chóng và hiệu quả.

 • Tạo và quản lý ca theo nhân viên, đáp ứng yêu cầu quản lý chấm công đa ca, đa địa điểm.

 • Phân quyền cụ thể theo từng người dùng giúp bảo mật và linh hoạt trong việc sử dụng dữ liệu.

 • Ứng dụng chấm công qua App trên thiết bị thông minh, không phát sinh chi phí lắp đặt thiết bị chấm công.

 • Áp dụng công nghệ GPS và nhận diện khuôn mặt giúp đảm bảo tính minh bạch trong chấm công.

 • Dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực giúp kiểm tra, theo dõi và phát hiện sai sót để điều chỉnh kịp thời.

 • Đa dạng hóa công thức tính lương và tính lương linh hoạt trên hệ thống.

 • Có nhiều lựa chọn cho quy trình duyệt công và lương trên các loại thiết bị khác nhau như điện thoại, laptop, máy tính bảng,...

 • Người dùng xem phiếu lương trên App bằng tài khoản của chính mình, đảm bảo được tính bảo mật cũng như tiện lợi cho nhân viên.

Phân quyền linh hoạt

Vector 4.png

 • Theo chức năng: Giúp cụ thể hóa từng chức năng và thao tác mà mỗi người dùng có thể thực hiện trên hệ thống.

 • Theo dữ liệu: Đảm bảo tính bảo mật của doanh nghiệp qua việc giới hạn dữ liệu được xem và sử dụng theo từng nhân viên.

 • Bảo mật về dữ liệu và rõ ràng trong quyền hạn thao tác của mỗi người dùng.

 • Từ xa đa địa điểm.

 • Hàng loạt.

 • Hiện đại trên app.

 • Kiểm tra tức thời vị trí của các nhân viên thuộc quyền quản lý.

 • Quản lý thiết bị chấm công rõ ràng.

Chấm công

Vector 4.png

 • Báo cáo chấm công.

 • Báo cáo lương.

 • Báo cáo đi muộn về sớm.

 • Báo cáo giờ công.

 • Dashboard thống kê nhân sự

Báo cáo

Vector 4.png

 • Thiết kế ca linh hoạt.

 • Điều phối sắp xếp nhân sự.

 • Tùy chỉnh công nhanh chóng

 • Đa dạng công thức tính lương.

 • Thiết lập mức đóng bảo hiểm, thuế theo luật định Việt Nam.

 • Theo dõi phiếu lương nhanh chóng trên App.

 • Tính bảo mật phiếu lương cao theo phân quyền từng người dùng.

Tính công - Tính lương

Vector 4.png

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Vector 4.png

Giải pháp về hệ thống phần mềm tập trung, được xây dựng dựa trên các kỹ thuật công nghệ số nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi từ mô hình quản lý truyền thống - thủ công và rời rạc sang mô hình quản lý hiện đại - thông minh và tập trung.

Các chức năng chính:

 1. Quản lý mua hàng

 2. Quản lý kho vận 

 3. Quản lý sản xuất

 4. Quản lý bán hàng

 5. Quản lý tài chính

 6. Báo cáo tổng hợp

bottom of page