Những lưu ý quan trọng trong TT 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Với mục tiêu đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Vậy thông tư về hóa đơn điện tử đã tác động đến doanh nghiệp như thế nào? Các điểm nổi bật cần nắm rõ trong thông tư 78 là gì, chủ kinh doanh hãy theo dõi bài viết dưới đây.


1. Nội dung chính của thông tư 78/2021/TT-BTC

Thông tư 78 này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123 bao gồm:

 • Điều chỉnh nội dung về hóa đơn điện tử: ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn điện tử, chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, một số trường hợp khác áp dụng hóa đơn điện tử, xử lý hóa đơn điện tử, tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi từ cơ quan thuế có sai sót, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan.

 • Điều chỉnh nội dung về hóa đơn giấy gồm: tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn do Cục Thuế đặt in, ký hiệu mẫu số hóa đơn là tem, vé, thẻ do Cục Thuế đặt in.

 • Sử dụng biên lai, chứng từ.

 • Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp.

2. Thời gian bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử

Trong thông tư về hóa đơn điện tử 78/2021/TT-BTC quy định bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử trong bán hàng bắt buộc từ ngày 01/11/2021 và được chia làm 2 giai đoạn. Mục tiêu đến 01/07/2022, 100% doanh nghiệp kinh doanh sẽ sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP.

 • Giai đoạn 1: từ 11/2021 đến 03/2022, áp dụng tại 6 tỉnh thành: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ, Hải Phòng.

 • Giai đoạn 2: từ 04/2022 đến 07/2022, áp dụng tại 57 tỉnh thành còn lại trên cả nước.


3. Chuyển đổi, áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế


3.1. Quy định trong thông tư

Trong lộ trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử không có mã sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Thông tư 78 quy định: chủ doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử không mã có nhu cầu chuyển đổi sang hóa đơn điện tử có mã thì thực hiện thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


3.2. Xác định doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng nào

Để biết doanh nghiệp của mình thuộc nhóm đối tượng có mã hay không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp có thể tra tại Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Theo đó:

 • Doanh nghiệp nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là những doanh nghiệp bán lẻ, kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng, cung cấp dịch vụ có rủi ro cao về thuế.

 • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: là những doanh nghiệp kinh doanh tại các lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch…

3.3. Lộ trình chuyển đổi

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế thông báo, người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không mã cần phải thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử sang hóa đơn có mã của cơ quan thuế theo quy định.


4. Các trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử

Các trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử.

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo yêu cầu phát sinh.

 • Người bán lập đầy đủ các nội dung hóa đơn và gửi hóa đơn điện tử cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn này cho cơ quan thuế, chậm nhất trong ngày gửi cho người mua.

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
gdfgdfg.png

eCom365 POS

Nhóm các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng và thống kê kế toán.

19953 [Converted].png
ádfasf.png

eCom365 MFM

Nhóm các tính năng hỗ trợ quản lý sản xuất và quy trình sản xuất.

30912.png
gsfdsf.png

eCom365 DMS

Nhóm các tính năng hỗ trợ quản lý phân phối và điều tiết hàng hóa.

30590 [Converted].png
Untitled-1.jpg

eCom365
Kinh doanh tăng trưởng

Mua 1 tặng 2
Nhanh tay kẻo lỡ