top of page
h13-rev5-img-4-3.png

Phần mềm quản lý sản xuất

Quản lý các hoạt động phân phối hàng hóa ra thị trường, quản lý nhân viên thị trường, tự động hóa bán hàng, kiểm soát hàng tồn, quản lý công nợ…

Asset 1ádfgh.png

   NEW ARRIVALS 

  25% OFF 

Asset 1ádfgh.png

Quản trị tinh gọn
tối ưu quy trình

Giúp quản trị tất cả các khâu tinh ngọn đảm bảo bức tranh toàn cảnh cho quản trị viên ra quyết định.

Asset 2ádfgh.png

Đồng bộ dữ liệu
xử lí nhanh

Dữ liệu được đồng bộ thống nhất, xử lí và phân tích dữ liệu dễ dàng để phát hiện ra các vấn đề cần tối ưu hoặc cải tiến.

Asset 3ádfgh.png

Dữ liệu
thời gian thực

Dữ liệu cập nhật liên tục thể hiện được hiện trạng thực tế, giúp xử lí các tình huống kịp thời và khắc phục sự cố ngoài ý muốn.

Quy Trinh MFG.png
Asset 1sddcd.png

Lập kế hoạch sản xuất

Asset 1sddcd.png

Quản lý kho

Asset 1sddcd.png

Quản lý tiến độ sản xuất

Asset 1sddcd.png

Quản lý nguyên vật liệu

Asset 1sddcd.png

Quản lý lịch trình sản xuất

30912.png

Lập kế hoạch
sản xuất

 • Căn cứ vào thời gian giao hàng của đơn hàng và tình hình nguyên vật liệu, nhân sự, máy móc thiết bị để lên kế hoạch sản xuất theo ngày, tuần, tháng, quý, năm. 

 • Căn cứ vào danh sách đơn hàng cần sản xuất theo từng thời điểm, định mức nguyên vật liệu thực, tồn kho thực tế, thời gian giao hàng của nhà cung cấp để lên kế hoạch vật tư phục vụ sản xuất từng thời điểm. Hạn chế việc mua dư thừa nguyên vật liệu, tiết kiệm các chi phí về bảo quản kho, ứ đọng hàng tồn.
   

 • Tính toán năng lực sản xuất để quyết định nhận thêm đơn hàng.
   

 • Căn cứ dữ liệu quá khứ để lên dự báo nhu cầu tương lai, lên kế hoạch nhân sự, máy móc.

Quản lý
kho

 • Giúp quản lý kho trở nên tự động, chính xác, nhanh chóng và thông minh hơn.
   

 • Quản lý nhập-xuất-tồn chi tiết theo lô, từng kho và từng vị trí và số đơn hàng. Quản lý đồng thời nhiều loại hàng hoá; Thiết lập cơ cấu theo địa điểm hoặc đặc tính của vật tư.
   

 • Quản lý theo mã vạch, barcode; Quản lý giành hàng (SO); Quản lý phiếu, chứng từ và liên kết dữ liệu liên phòng ban.

Quản lý tiến độ
đơn hàng

 • Tiến độ sản xuất luôn được cập nhật tức thời theo từng công đoạn sản xuất. Giúp nhà quản lý theo dõi, kiểm soát và kịp thời ra quyết định phù hợp tại từng công đoạn sản xuất. 
   

 • Cho biết tình trạng đơn đặt hàng: Chưa sản xuất; Đang chờ nguyên vật liệu; Đề xuất kho nguyên vật liệu sản xuất; Đang được sản xuất tại từng công đoạn cụ thể; Đã nhập kho; Đã giao hàng.
   

 • Quản lý đơn hàng trễ, đơn hàng sắp đến hạn giao. Báo cáo phân tích năng lực giao hàng. Cảnh báo vượt quá công suất và cập nhật theo từng công đoạn. 
   

 • Tính toán tổng năng lực sản xuất, tổng thời gian theo thời gian thực. 
   

 • Tự động thông báo để đôn đốc và nhắc việc.

Quản lý
nguyên vật liệu

 • Quản lý nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng; nguyên vật liệu xuất sản xuất thực tế; nguyên vật liệu nhập trả theo lệnh sản xuất.
   

 • Quản lý hao phí nguyên vật liệu tại mỗi công đoạn, mỗi bộ phận.
   

 • Quản lý thời gian thực được sử dụng để sản xuất, thời gian hao phí không làm tăng giá trị gia tăng.
   

 • Tự động dự báo, kiểm soát BOM và tổng hợp các loại phát sinh trong quá trình sản xuất để tính toán được giá thành sản xuất, giá thành sản phẩm chính xác nhất. 
   

 • Khai báo định mức nguyên vật liệu sản phẩm (BOM).

Quản lý lịch trình
sản xuất

 • Đánh giá hoạch định thời gian sản xuất theo đơn hàng hoặc kì sản xuất.
   

 • Theo dõi và đánh giá quá trình làm việc và phân bổ nguồn lực họp lí.
   

 • Tối ưu hóa nhân lực và nguồn lực cần thiết cho từng thời kì và lịch sản xuất.

y1.png

Quy trình sản xuất

Lên quy trình sản xuất với các công đoạn phù hợp với sản phẩm và đặc thù của doanh nghiệp, giúp quản trị trên từng công đoạn

Lên lịch sản xuất

Chủ động lên lịch sản xuất và các nguồn lực cần chuẩn bị, đo lường được các con số cần thiết cho đợt sản xuất và dự báo 

y2.png
y3.png

Dây chuyền sản xuất

Thiết lập thời gian tham gia sản xuất, nhằm gia tăng hiệu suất tối đa cho dây chuyền. Lên kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì đảm bảo hiệu năng sản xuất.

Định mức
nguyên vật liệu (BOM)

Quản lý nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng; nguyên vật liệu xuất sản xuất thực tế; nguyên vật liệu nhập trả theo lệnh sản xuất. Tổng hợp các phát sinh trong quá trình sản xuất.

y4.png
y6.png

Kế hoạch sản xuất

Đối soát thực tế, dự báo nhu cầu vật liệu, nguyên liệu và lên kế hoạch sản xuất cho kỳ tiếp theo một cách chủ động, đo lường được tỉ lệ hao hụt và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

Lệnh sản xuất

Quản lý tất cả các lệnh sản xuất hiện tại theo kế hoạch. Số liệu thời gian thực và nắm rõ trạng thái làm việc của từng lệnh sản xuất giám sát chặt chẽ việc sản xuất theo từng kỳ.

y5.png
ádasdafe.png

Kiểm kê kho hàng

Kiểm tra đối soát lượng hàng hóa tồn trong kho, vị trí, khu vực kho, tên kho, đối soát phiếu xuất - nhập và từng loại hàng chính xác, số liệu cập nhật liên tục theo thời gian thực.

bottom of page