top of page
h13-rev5-img-4-3.png

Phần mềm quản lý phân phối

Quản lý các hoạt động phân phối hàng hóa ra thị trường, quản lý nhân viên thị trường, tự động hóa bán hàng, kiểm soát hàng tồn, quản lý công nợ…

Asset 1sddcd.png

   NEW ARRIVALS 

  25% OFF 

Asset 1sddcd.png

Dữ liệu tập trung
điện toán đám mây

Hệ thống dữ liệu giúp thu nạp về cùng một nơi dễ dàng xử lí và phân tích dữ liệu, cũng như lưu trữ, truy cập với tốc độ cao.

Asset 2sddcd.png

Giao diện quản lý
trực quan

Phần mềm giúp bạn có được cái nhìn trực quan về tất cả các tác vụ, giúp bạn quản trị và tối ưu vận hành.

Asset 3sddcd.png

Tối ưu hóa tuyến
phân phối

Giúp bạn đề ra kế hoạch phân phối tối ưu giúp tăng khả năng phản ứng và cập nhật các vấn đề thị trường nhanh nhất.

Quy Trinh DMS.png
Asset 1sddcd.png

Quản lý tình trạng đặt hàng theo địa điểm và thời gian thực

Asset 1sddcd.png

Quản lý công nợ tức thời, chính xác theo thời điểm phát sinh

Asset 1sddcd.png

Quản lý khuyến mãi, chiết khấu, quy trình bán hàng.

Asset 1sddcd.png

Theo dõi chi tiết tình hình kinh doanh của các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng

Asset 1sddcd.png

Quản lý được sơ đồ tuyến kinh doanh của từng nhân viên kinh doanh
(Đang hoàn thiện)

30590 [Converted].png

Quản lý tình trạng đặt hàng theo địa điểm và thời gian thực

 • Nhân viên kinh doanh làm việc online, được định vị qua GPS với sóng 3G.
   

 • Đơn hàng được thực hiện tại điểm bán hàng.
   

 • Đẩy cao doanh số bán hàng.
   

 • Cập nhật thông tin đối thủ.

Quản lý công nợ tức thời, chính xác theo thời điểm phát sinh

 • Cập nhật những thông tin liên quan về tình hình hàng hóa, công nợ... tại mỗi điểm sẽ được qua máy tính bảng ngay tại thời điểm bán hàng.
   

 • Quản lý tình hình tồn kho tại điểm bán hàng.
   

 • Quản lý chi tiết tình hình thanh toán.
   

 • Quản lý công nợ, hỗ trợ khách hàng trong việc đặt hàng, kiểm kê, xem báo cáo…

Quản lý khuyến mãi, chiết khấu, quy trình bán hàng.

 • Quản lý, theo dõi hàng khuyến mãi ra được thị trường và đúng đối tượng.
   

 • Hỗ trợ nhân viên kinh doanh thực hiện, tuân thủ đúng quy trình bán hàng.

Theo dõi chi tiết kinh doanh của các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng

 •  Cập nhật hình ảnh, trưng bày sản phẩm, biển hiệu của các nhà phân phối tại thời điểm.
   

 • Quản lý hiệu quả, độ phủ của thị trường.
   

 • Hỗ trợ hiệu quả kinh doanh tăng.
   

 • Đánh giá độ phủ của thị trường, ngành hàng.

Quản lý được sơ đồ tuyến kinh doanh của từng nhân viên kinh doanh

 • Đội ngũ giám sát bán hàng có thể biết được vị trí, tuyến đường di chuyển và hoạt động thăm điểm bán của toàn bộ nhân viên kinh doanh.
   

 • Đánh giá thời gian thực, năng suất làm việc của từng nhân viên kinh doanh.
   

 • Đồng nhất dữ liệu giữa công ty và nhà phân phối, điểm bán hàng.

y3.png

Nhập đơn hàng

Sales hoặc admin chủ động nhập thông tin đơn hàng mới vào hệ thống cập nhật ngay lập tức tất cả thông tin cần thiết để chuẩn bị cho đơn hàng mới và thông tin giao hàng.

Quản lý xuất - nhập

Quản lý thông tin từng đơn xuất - nhập, nắm rõ thông tin tuyến đại lý hoặc nhiều đại lý trung gian hoặc cửa hàng bán lẻ mà hàng hóa đến, nắm được tình tồn kho của từng điểm trong kênh phân phối.

y2.png
bottom of page